Prezentările orale vor fi susținute în română sau engleză, cu slide-urile power point (suportul vizual) obligatoriu în limba engleză.

Prezentarea rămâne proprietatea autorului și nu va fi folosită fără permisiunea acestuia.

Vă recomandăm să predați lucrarea dumneavoastră cu cel puțin 3 ore înainte de prezentare la secretariatul pentru speakeri sau direct în sala alocată, în pauzele de cafea sau prânz.

Timpul alocat prezentării este de 20 min pentru raport în plen, 10 min pentru prezentare orală și 5 min pentru pentru prezentarea posterelor. 

Specificații tehnice:

Oral presentation

Oral presentations will be held in Romanian or English, with power point slides (visual support) binding in English. Submission shall remain the property of the author and shall not be used without permission. We recommend uploading your work at least 3 hours before presentation to the speaker’s secretariat or directly in the conference room before coffee breaks or lunch.

The timeframe for the presentation are as followed: 20 min for plenary presentation, 10 min for oral presentation and 5 min for poster presentation.

Technical specifications: