Trimiterea rezumatelor

Rezumatul va fi redactat în engleză și română.

Fișierul unic conținând rezumatele în română și engleză va fi denumit după numele primului autor. Dacă același autor are mai multe lucrări, fișierele vor fi numerotate.

Structura rezumatelor:

Rezumatele vor fi trimise online până la 20.02.2018

IMPORTANT! Pentru a înscrie un rezumat, autorul prezentator trebuie să se înregistreze în prealabil ca participant la conferinţă (prin completarea Formularului Online de Înregistrare  și a achitării taxei de participare). Nu vor fi luate în considerare rezumatele transmise fără ca autorul prezentator să fie înscris ca participant!

 În cazul în care rezumatul nu este acceptat, se va restitui taxa achitată, cu condiția achitării taxei online (folosind formularul de înregistare online, se alege prima opțiune de plată).

Abstract submission

Abstracts must be written both in English and Romanian.

The unique file containing the abstracts in English and Romanian will be named by the name of the first author. If one author has several abstracts, the files must be numbered.