Instrucțiuni pentru prezentările de tip poster

Dimensiunea posterelor: înălțime 110 x lățime 80 cm.

Posterele vor fi plasate pe panouri, conform numărului alocat în program.

Posterele vor fi redactate în limba engleză.

Presentation in poster

Dimensions: 110 cm height x 80 cm width.

The posters must be placed on the panels, following the numbering indicated to each relater.

The posters must be written in English.